Cukiernia Malek

Regulamin

Regulamin świadczenia usług sklepu CukierniaMalek.pl

obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku

§ 1

CukierniaMalek.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Cukiernia Malek R. Malek, M. Malek-Szukalska, M. Szukalski s.c. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Miłosławska 9, 70-835, NIP 8512525655 Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie CukierniaMalek.pl. zwany dalej sprzedawcą.

§ 2

CukierniaMalek.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą samodzielnie komponować i zamawiać wyroby cukiernicze w szczególności torty.

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem CukierniaMalek.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy wybrać opcję tortu za pomocą kreatora a następnie podczas procesu zamówienia zarejestrować się na stronie sklepu (wypełnić wskazany formularz) i przejść proces zamówienia.
 2. Zamawiający ma możliwość dodania pliku JPG z gafiką jako element dekoracyjny. Za dostarczone w ten sposób materiały cukierniamalek.pl nie odpowiada, w szczególności za wszelkie naruszenia praw autorskich osób trzecich.
 3. Zamówienie dokonywane jest przez wybór produktu, wybór liczby egzemplarzy, wybór atrybutu danego produktu (opcjonalnie) i kliknięcie znaku “dodaj do koszyka”. Po potwierdzeniu wyboru, produkt przenoszony jest do koszyka a użytkownik może kontynuować zakupy.
 4. W celu realizacji zamówienia należy przejść do podstrony “koszyk” (https://cukierniamalek.pl/koszyk/).
 5. Należy sprawdzić wszystkie zamówione produkty oraz wskazane ilości.
 6. W następnych krokach należy podać dane do logowania (jeżeli użytkownik jest niezalogowany) lub dokonać rejestracji, sprawdzić dane do wysyłki towaru oraz do wystawienia faktury, wybrać sposób dostawy, wybrać sposób płatności, potwierdzić zamówienie klikając w “Kupuję i płacę”.
 7. Akceptujemy następujące formy płatności za Zamówienia:
  1. Przelew tradycyjny na konto bankowe nr. 85114020170000480202869832
  2. Za pośrednictwem systemu PayPal.
  3. Za pośrdnictwem systemu PayU (kartą kredytową (Mastercard, VISA), systemem szybkich płatności).
 8. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibach CukierniaMalek.pl bez dodatkowej opłaty (https://cukierniamalek.pl/kontakt/) lub za dodatkową opłatą 20 zł tylko na terenie miasta Szczecina.
 9. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.
 10. Sprzedawca powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie trzech dni po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o zawarciu umowy.

§ 5

Na zakupione towary w sklepie CukierniaMalek.pl nie przysługuje prawo zwrotu zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 6

 1. Cukiernia Malek jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Cukiernia Malek ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje na piśmie można składać za pośrednictwem poczty na adres Biura Obsługi Klienta Cukiernia Malek: Cukiernia Malek ul. Miłosławska 9, 70-835 Szczecin, z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Cukiernia Malek dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
 4. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji (do pobrania PDF). Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Cukiernia Malek dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w § 6 punkt 2 niniejszego Regulaminu.
 6. Cukiernia Malek rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 7. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@cukierniamalek.pl
 8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Cukiernia Malek zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.